เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058427
หมายเลขทรัพยากรi00141531
บาร์โค้ด1000129531
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 100-199
วันที่นำเข้า29 มี.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0