เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058992
หมายเลขทรัพยากรi00139724
บาร์โค้ด1000129485
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 500-599
วันที่นำเข้า8 ธ.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม2