เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054692
หมายเลขทรัพยากรi00141708
บาร์โค้ด1000129452
ฉบับ5
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า19 เม.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0