เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059097
หมายเลขทรัพยากรi00140073
บาร์โค้ด1000129411
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า16 ม.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม3