เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059179
หมายเลขทรัพยากรi00140267
บาร์โค้ด1000129393
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า30 ม.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0