เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059077
หมายเลขทรัพยากรi00140032
บาร์โค้ด1000129354
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า15 ม.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0