เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059451
หมายเลขทรัพยากรi00141592
บาร์โค้ด1000129335
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 100-199
วันที่นำเข้า3 เม.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม1