เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059053
หมายเลขทรัพยากรi00139967
บาร์โค้ด1000129285
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า11 ม.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม3