เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058864
หมายเลขทรัพยากรi00138855
บาร์โค้ด1000129240
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 500-599
วันที่นำเข้า1 พ.ย. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0