เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058626
หมายเลขทรัพยากรi00137506
บาร์โค้ด1000129233
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า20 ก.ย. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม2