เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058903
หมายเลขทรัพยากรi00139446
บาร์โค้ด1000129135
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า22 พ.ย. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม1