เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058885
หมายเลขทรัพยากรi00138946
บาร์โค้ด1000128991
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า9 พ.ย. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม1