เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058553
หมายเลขทรัพยากรi00137382
บาร์โค้ด1000128929
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 500-599
วันที่นำเข้า8 ก.ย. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม4