เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058221
หมายเลขทรัพยากรi00136848
บาร์โค้ด1000128768
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า8 ส.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม1