เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059530
หมายเลขทรัพยากรi00141742
บาร์โค้ด1000128745
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า30 เม.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0