เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058202
หมายเลขทรัพยากรi00136825
บาร์โค้ด1000128722
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า6 ส.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม14