เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058115
หมายเลขทรัพยากรi00136712
บาร์โค้ด1000128630
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 000-099
วันที่นำเข้า27 ก.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0