เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058184
หมายเลขทรัพยากรi00136807
บาร์โค้ด1000128620
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 700-799
วันที่นำเข้า4 ส.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม6