เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058554
หมายเลขทรัพยากรi00137383
บาร์โค้ด1000128590
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 900-999
วันที่นำเข้า8 ก.ย. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0