เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059533
หมายเลขทรัพยากรi00141745
บาร์โค้ด1000128553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า30 เม.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม12