เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058163
หมายเลขทรัพยากรi00136783
บาร์โค้ด1000128501
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า3 ส.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม6