เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058001
หมายเลขทรัพยากรi00136573
บาร์โค้ด1000128480
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หนังสือต่างประเทศ
วันที่นำเข้า19 ก.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม4