เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058452
หมายเลขทรัพยากรi00137217
บาร์โค้ด1000128445
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า30 ส.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0