เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058073
หมายเลขทรัพยากรi00136663
บาร์โค้ด1000128391
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หนังสือต่างประเทศ
วันที่นำเข้า24 ก.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0