เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058427
หมายเลขทรัพยากรi00137190
บาร์โค้ด1000128358
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 100-199
วันที่นำเข้า28 ส.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม1