เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058552
หมายเลขทรัพยากรi00137381
บาร์โค้ด1000128308
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 500-599
วันที่นำเข้า8 ก.ย. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม2