เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059361
หมายเลขทรัพยากรi00141011
บาร์โค้ด1000128140
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 900-999
วันที่นำเข้า9 มี.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0