เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058515
หมายเลขทรัพยากรi00137296
บาร์โค้ด1000128135
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 900-999
วันที่นำเข้า5 ก.ย. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม3