เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057205
หมายเลขทรัพยากรi00134995
บาร์โค้ด1000127886
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า18 ต.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม16