เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059942
หมายเลขทรัพยากรi00142453
บาร์โค้ด1000127859
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า4 ส.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0