เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057564
หมายเลขทรัพยากรi00135098
บาร์โค้ด1000127692
เล่ม2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า31 ต.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0