เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059749
หมายเลขทรัพยากรi00142211
บาร์โค้ด1000127622
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 200-299
วันที่นำเข้า11 ก.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม1