เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057634
หมายเลขทรัพยากรi00135250
บาร์โค้ด1000127542
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 900-999
วันที่นำเข้า15 พ.ย. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม3