เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056687
หมายเลขทรัพยากรi00136591
บาร์โค้ด1000127514
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 500-599
วันที่นำเข้า20 ก.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม11