เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057335
หมายเลขทรัพยากรi00134684
บาร์โค้ด1000127501
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 100-199
วันที่นำเข้า23 ก.ย. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0