เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057176
หมายเลขทรัพยากรi00134357
บาร์โค้ด1000127480
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หนังสือต่างประเทศ
วันที่นำเข้า29 ส.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0