เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058881
หมายเลขทรัพยากรi00138939
บาร์โค้ด1000127449
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า8 พ.ย. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม9