เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057205
หมายเลขทรัพยากรi00134442
บาร์โค้ด1000127441
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า31 ส.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม8