เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057337
หมายเลขทรัพยากรi00134687
บาร์โค้ด1000127439
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 900-999
วันที่นำเข้า26 ก.ย. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0