เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057193
หมายเลขทรัพยากรi00134413
บาร์โค้ด1000127422
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หนังสือต่างประเทศ
วันที่นำเข้า30 ส.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม1