เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056434
หมายเลขทรัพยากรi00134418
บาร์โค้ด1000127402
ฉบับ7
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 000-099
วันที่นำเข้า31 ส.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0