เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058803
หมายเลขทรัพยากรi00138286
บาร์โค้ด1000127386
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 900-999
วันที่นำเข้า24 ต.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม2