เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057408
หมายเลขทรัพยากรi00134751
บาร์โค้ด1000127303
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 500-599
วันที่นำเข้า4 ต.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0