เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060269
หมายเลขทรัพยากรi00143090
บาร์โค้ด1000127165
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 200-299
วันที่นำเข้า18 ต.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0