เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060092
หมายเลขทรัพยากรi00142801
บาร์โค้ด1000127163
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 000-099
วันที่นำเข้า20 ก.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม3