เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060281
หมายเลขทรัพยากรi00143993
บาร์โค้ด1000127146
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า21 ม.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม1