เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059266
หมายเลขทรัพยากรi00143963
บาร์โค้ด1000127126
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 000-099
วันที่นำเข้า18 ม.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม1