เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058202
หมายเลขทรัพยากรi00139703
บาร์โค้ด1000127111
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า6 ธ.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม4