เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00048824
หมายเลขทรัพยากรi00116789
บาร์โค้ด1000127011
ฉบับ5
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า2 ต.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม44