เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058427
หมายเลขทรัพยากรi00138925
บาร์โค้ด1000126771
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 100-199
วันที่นำเข้า6 พ.ย. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม3